NLP Artikelen

Wat is NLP? De essentie in 10 seconden (door Jaap Hollander)

Als u slechts tien seconden de tijd hebt, lees dan deze definitie:

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) is een model voor doelgerichte verandering, waarin de innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan.

Wat is NLP? Een korte samenvatting

Heeft u een paar minuten de tijd, lees dan deze samenvatting:

NLP heeft zijn wortels in de psychotherapie, maar wordt ook gebruikt door coaches, trainers, leraren, managers, adviseurs en artsen.

Structuur: NLP is de wisselwerking tussen drie elementen:

  1. Een methode om de subjectieve ervaring te onderzoeken; d.w.z. het bepalen van structuren (elementen en verbanden) in onze beleving.
  2. Een methode om te modelleren, d.w.z. een manier om menselijke vermogens overdraagbaar te maken van met behulp van psychologische veranderingstechnieken.
  3. Een communicatietechnologie, d.w.z. een manier om harmonieuze relaties op de bouwen en inter- en intrapersoonlijke communicatie te verhelderen en te versterken.

Geschiedenis en ontwikkeling

NLP ontstond in de jaren 70, toen Richard Bandler en John Grinder enkele uitzonderlijk effectieve psychotherapeuten bestudeerden en hun vaardigheden overdraagbaar(der) maakten. Na de jaren 70 breidde NLP zich snel en zeer gevarieerd uit. Er werden NLP-technieken ontwikkeld voor het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en het onderwijs. Momenteel onderscheidt men drie opeenvolgende generaties van NLP.

NLP en wetenschap

Enkele wetenschappers hebben er aanstoot aan genomen dat het woord ’neurolinguistisch’ in NLP niet verwijst naar neurolinguïstiek in de academische zin van het woord. Ook stellen zij dat sommige uitgangspunten van NLP verouderd zijn en dat er geen effectonderzoek is gedaan. Hiertegen kan worden ingebracht, dat NLP zich de afgelopen 30 jaar in de praktijk heeft bewezen als een nuttige methode en dat de praktijk van NLP nauw aansluit bij recente wetenschappelijke inzichten.

NLP in Nederland

NLP werd in 1981 in Nederland geïntroduceerd door het IEP (Instituut voor Eclectische Psychologie) te Nijmegen. Nederland kent momenteel ongeveer 40 organisaties die NLP-trainingen aanbieden.

Wat is NLP? Het complete verhaal

Heeft u meer tijd, lees dan hier het volledige verhaal op de website van IEP Doc.